مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AVL

Automatic Vehicle Locating

سیستم موقعیت یابی اتوماتیک وسایل نقلیه (AVL)، همانگونه که از نامش بر می آید، وسیله ای برای تعیین خودکار موقعیت جغرافیایی وسیله نقلیه و ارسال آن به درخواست کننده است.

معمولاً موقعیت با استفاده از GPS تعیین می شود و سپس از طریق SMS، GPRS، ماهواره و یا ارتباط رادیویی با ایستگاه های زمینی ارسال می شود. GSM و EVDO رایجترین روشهایی هستند که به علت نرخ پایین ارسال داده، هزینه پایین و فراگیر بودن نسبی این سرویس ها معمولاً در سیستم های AVL مورد استفاده قرار می گیرند. نیاز به پهنای باند پایین اجازه می دهد که از فناوری ماهواره برای دریافت داده های سنجش از راه دور با هزینه نسبتاً بالاتر استفاده کرد، اگرچه پوشش جهانی ماهواره ها اجازه می دهد در مناطق دور از دسترس که حتی خارج از پوشش شبکه های عمومی و رادیویی هستند، بتوانیم از این فناوری استفاده کنیم.
AVL
ارسال نظر

ارسال نظر