مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GMU

Gonabad Medical University

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد یکی از دانشگاه‌های دولتی ایران و تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شهرستان گناباد است.این دانشگاه در سال ۱۳۹۳ در رتبه‌بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران از سطح ۳ به سطح ۲ ارتقاء یافته‌است. در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی گناباد به عنوان یکی از سه دانشگاه علوم پزشکی استان خراسان رضوی (به همراه دانشگاه های علوم پزشکی مشهد و سبزوار) به عنوان قطب آموزشی،پژوهشی و درمانی در استان خراسان رضوی محسوب می شوند.ریاست این دانشگاه را دکتر جواد باذلی بر عهده دارد.
GMU
ارسال نظر

ارسال نظر