مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GB

GigaByte

گیگابایت یا GB، یکای اطلاعات و ذخیرسازی در رایانه است. این واژه از پیشوند گیگا و کلمه بایت تشکیل شده‌است. این واژه به معنای یک میلیارد بایت یا ۱۰۹ بایت می‌باشد، اما در محاسبات که بایت بر حسب توانی از دو محاسبه می‌شود، یک میلیارد بایت معادل ۲۳۰ و یا ۸۲۴، ۷۴۱، ۰۷۳، ۱ بایت می‌باشد. هر گیگابایت برابر ۱۰۲۴ مگابایت است، به عبارتی هر گیگابایت برابر ۲۱۰ مگابایت است.
GB
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود