مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف QUIC

Quick UDP Internet Connections

اتصال سریع اینترنت UDP
QUIC
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود