مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LSM

Linux Socket Monitor

LSM یک سیستم هشدار جامع است که نصب و استفاده از آن بسیار آسان است. استفاده از یک سیستم نسبتآ ساده در عین حال منطقی از ویژگی های آن است، LSM تغییرات در هر دو سوکت (Network Sockets و Unix Domain Sockets) را شناسایی و اطلاعات مفیدی از آنها را ذخیره میکند.
LSM
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود