مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HRMS

Human Resource Management System

سیستم مدیریت منابع انسانی یا HRMS یا سیستم اطلاعات منابع انسانی، سیستم و فرایندی است که وجه مشترک بین مدیریت منابع انسانی و فناوری اطلاعات می‌باشد.
HRMS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود