مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CAM

Computer Aided Manufacturing

استفاده از تکنولوژی کامپیوتر در مدیریت ، کنترل و عملیات تولید.
CAM
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود