مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف VTY

Virtual tele type

در علم شبکه به تنظیمات تلنت کردن و وصل شدن به یک روتر یا سوئیچ از راه دور برای تنظیم کردن میگویند .
VTY
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود