مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DMS

Database Management System

DMS مخفف عبارت سيستم مديريت پايگاه داده، نرم‌افزاري است كه ايجاد، مديريت، تغييرات و كنترل پايگاه‌هاي داده را ساده مي‌كند. سيستم‌هاي پايگاه داده تقريبا در تمامي نرم‌افزارها كاربرد دارند و به‌گونه‌اي از آنها استفاده مي‌شود.
DMS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود