مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف Dir

Directory

یکی از دستورهای سیستم عامل داس و خط فرمان ویندوز است. نام این دستور مخفف directory است. با استفاده از این دستور می‌توان پرونده‌ها و پوشه‌های داخل یک درایو و دایرکتوری را مشاهده کرد. ls دستور معادل dir در یونیکس است.
Dir
ارسال نظر

ارسال نظر