مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LS

Lesotho

مخفف کشور لسوتو
LS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود