مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CCNA

Cisco Certified Network Associate

دانشیار خبره شبکه سیسکو
CCNA
ارسال نظر

ارسال نظر