مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BPDU

Bridge Protocol Data Unit

در کانفیگ شبکه در سیسکو
وقتی میخواهیم از loop جلوگیری کنیم از درخت پوشا یا STP یا spaning tree protocol استفاده میکنیم
در این ساختار یک سوئیچ به صورت اتوماتیک تبدیل به ریشه میشود .
BPDU
ارسال نظر

ارسال نظر