مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CCNP

Cisco Certified Network Professional

مدرک حرفه‌ای شبکه سیسکو
CCNP
ارسال نظر

ارسال نظر