مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف URI

Uniform Resource Identifier

یوآرآی مخفف شناساگر یکنواخت منبع است و در علوم رایانه به رشته‌ای از نویسه‌ها گفته می‌شود که برای شناسایی یک نام یا منبع روی اینترنت بکار می‌رود. چنین شناسایی‌ای این امکان را فراهم می‌کند تا منابع مختلف روی یک شبکه (معمولا جهان وب) با یکدیگر به وسیله‌ی قراردادهایی مشخص، تعامل داشته باشند.
URI
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود