لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 26 شهریور 1398 - 06:49
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DVD
مخفف عبارت DVD
Developmental Verbal Dyspraxia
دیس‌پراکسی کلامی تکاملی یا به اختص...
BIPM
مخفف عبارت BIPM
Bureau International des Poids et Mesures
اداره بین‌المللی اوزان و مقیاس‌ها،...
سمپ
مخفف عبارت سمپ
سرعنوان‌های موضوعی پزشکی
سرعنوان‌های موضوعی پزشکی ( سمپ ) م...
ICRS
مخفف عبارت ICRS
International Celestial Reference System
سامانه بین‌المللی مرجع آسمانی با ن...
IfSAR
مخفف عبارت IfSAR
Interferometric Synthetic Aperture Radar
تداخل‌سنجی رادار دهانه ترکیبی که ت...
PIVX
مخفف عبارت PIVX
Private Instant Verified Transaction
Pivx یک پلتفرم پیشرفته از ارز دیجی...
KM
مخفف عبارت KM
Knowledge Management
مدیریت دانش، مدیریت دانایی یا مدیر...
CRISPR
مخفف عبارت CRISPR
Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Re ...
تناوب‌هایِ کوتاهِ پالیندرومِ فاصله...
SQA
مخفف عبارت SQA
Software Quality Assurance
تضمین کیفیت نرم‌افزار عبارتست از ن...