مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف POL

Passive Optical LAN

POL شبکه محلی پسیو نوری هست که برای شبکه‌هایی با دسترسی به فیبر نوری، ساماندهی و توسعه پیداکرده است.

اساساً تکنولوژی POL که در محدوده شبکه محلی LAN هست را یک سیستم خصوصی اف تی تی ایکس می‌نامند. همه‌ی این نتایج منجر به قوانین و استانداردهای طراحی POL و ایجاد توپولوژی برای توزیع تمام خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) ساختمان در سراسر زیرساخت یک شرکت می‌شود.
POL
ارسال نظر

ارسال نظر