لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 24 آبان 1397 - 20:01
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف CUT

See You Tomorrow

این عبارت معمولا در گفتگوهای اینترنتی (سرویس های چت) کاربرد دارد که به معنای "فردا میبینمت" می باشد.
CUT