لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 30 فروردین 1398 - 03:43
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف پخ

پیغام خصوصی

کلمه ی بسیار پرکاربرد و رایج در انجمن های عمومی که از این کلمه به عنوان پیغام خصوصی استفاده میشود.
پخ