مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MIS

Mercalli Intensity Scale

مقیاس مرکالی (Mis) مقیاس اندازه‌گیری زلزله است که شدت خسارت در زلزله را نشان می‌دهد.

قدرت تخریبی یک زلزله علاوه بر قدرت آن به ساختار زمین در منطقه مورد نظر و طراحی و مکان سازه‌های ساخت بشر بستگی دارد. میزان ویرانی‌های به بار آمده را معمولاً با مقیاس مرکالی بیان می‌کنند. دانشمندان می‌توانند درجه مقیاس ریشتر را درست پس از زمین لرزه و زمانی که امکان مقایسه اطلاعات از ایستگاه‌های مختلف زلزله نگاری به وجود آمده، معین کنند. اما درجه مرکالی را نمی‌توان به این سرعت مشخص کرد و لازم است که محققان زمانی کافی برای بررسی اتفاقاتی که حین زمین لرزه روی داده‌است، در اختیار داشته باشند. هنگامی که تصور دقیقی از میزان خسارت‌های وارده به عمل آمد، می‌توان درجه مرکالی مناسب را تخمین زد. شدت زلزله با مقیاس مشهور مرکالی معرفی می‌شود این شدت در واقع بیانگر میزان احساس افراد و موجودات زنده از زلزله و تأثیر بر سازه‌ها می‌باشد.

برخلاف تصور عمومی مردم شدت زلزله علاوه بر بزرگا (ریشتر) به عوامل متعددی از جمله عمق کانون زلزله، سنگ بستر، لایه‌های زیرین، فاصله از کانون زلزله و… وابسته است.

به‌طور کلی بزرگا با مقیاس ریشتر یک پارامتر زمین‌شناسی و شدت با مقیاس مرکالی یک پارامتر مهندسی می‌باشد در ضمن ریشتر از ۱تا۸ ولی مرکالی از ۱تا۱۲ درجه‌بندی می‌شود.
MIS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود