مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CUFT

Cubic Foot

فوت مکعب یکای حجم در دستگاه امپراتوری (امپریال یا بریتانیایی) و دستگاه آمریکایی است که در ایالات متحده و پادشاهی متحده استفاده می‌شود. این یکا بنا بر تعریف برابر با حجم مکعبی است که هر یک از اضلاع آن ۱ فوت (۰٬۳۰۴۸ متر) طول داشته باشد. برای اندازه‌گیری فوت مکعب از ضرب طول در عرض در ارتفاع استفاده می‌شود.

نماد بین‌المللی مورد توافقی برای فوت مکعب وجود ندارد اما از سمبل‌های زیر برای نمایش آن استفاده می‌شود:
cubic feet, cubic foot, cubic ft
cu ft, cuft, cu.ft, cb ft, cbft, cb.ft, cbf, cu feet, cu foot
ft³, feet³, foot³
feet^۳, foot^۳, ft
feet/-۳, foot/-۳, ft/-۳ ft
CCF برای ۱۰۰ فوت مکعب (C برای سنتوم به‌معنای صد. مورد استفاده در قبوض آب و گاز طبیعی مشترکین خانگی)
MCF برای ۱۰۰۰ فوت مکعب (M برای میل به‌معنای هزار)
MMCF برای ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ فوت مکعب (۲۸٬۰۰۰m۳)
MMCFD برای میلیون‌ها فوت مکعب در روز
BCF برای یک میلیارد فوت مکعب
TCF برای یک تریلیارد فوت مکعب
TMC برای هزار میلیون فوت مکعب (معمولاً برای اشاره به ظرفیت ذخیره‌سازی و حجم واقعی سدها به‌کار می‌رود)
CUFT
ارسال نظر

ارسال نظر