مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف EPCIS

Electronic Product Code Information Services

سرویس اطلاعات کد محصولات الکترونیک
EPCIS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود