مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف UPC

Universal Product Code

این کد توسط صنعت سوپرمارکت به‌منظور معرفی محصولات و تولیدکنندگان ، روی برچسب‌های محصول ایجاد شده است. تعداد زیادی از سازندگان ، چاپگرهائی تولید می‌کنند که علائم میله‌ای ۱۰ رقمی را تولید نمایند. همین تولیدکنندگان دستگاه‌های پیمایش نوری می‌سازند تا این کدها به‌هنگام کنترل سوپرمارکت ، خوانده شوند.
UPC
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود