مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف SRP

Salt River Project (utility company)

Summer Reading Program (various locations)

Signal Recognition Particle

Suggested Retail Price

Search Results Page

Single Responsibility Principle (object oriented programming)

Soluble Reactive Phosphorus

Scaling and Root Planing (dental procedure)

Sam Rainsy Party (Cambodia)

Science Research Program (Singapore)

Separation and Purification (vaccines)

Session Request Protocol (OTG)

Shelf Ready Packaging

System Restore Point

Standard Retail Price

Spatial Reuse Protocol (Cisco)

Service Resource Planning

Scientific Review Panel

Security Rollup Package (Microsoft)

Society for Research in Psychopathology (est. 1985; Ithaca, NY)

Switch Route Processor

Stratégie de Réduction de La Pauvreté (French: Strategy for Poverty Reduction; various organizations)

Soldier Readiness Processing

Society for Radiological Protection (UK)

Service Release Premium

Shanghai Restoration Project (band)

Strategic Research Plan (various organizations)

Shareholder Rights Plan (corporations)

Software Restriction Policy (Microsoft)

Systematic Review Process (revision)

Septorhinoplasty

Stanford Research Park (California; est. 1951)

Society of Recorder Players (UK)

School Readiness Program

Stream Restoration Project (North Carolina)

Soldier Readiness Program

Seismic Retrofit Program (bridges; California)

Short Range Plan

Supplemental Retirement Program (various organizations)

Structural Reform Program (various locations)

Scientific Research Permit (US NOAA)

Substantial Research Paper (education)

Statutory Redundancy Pay

Social Responsibility Policy (various organizations)

SCSI Remote Protocol (InfiniBand)

State Reserve Police

Standard Review Plan

Selected Reference Point (aviation)

Service Related Problem

State Registered Physiotherapist (UK)

Sijil Rendah Pelajaran (Malaysia education)

Surgical Reversal of Presbyopia

Seaward Recovery Point (US DoD)

Special Recreation Permit (Bureau of Land Management; US DOI)

Summer Residential Program (various schools)

Spreading Resistance Profiling

Scholarship and Recognition Programs

Sealift Reserve Program (US DoD)

Senior Review Panel (various organizations)

Socially Responsible Procurement

Strategic Regional Plan (various organizations)

Seat Reference Point

Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej (Polish: Polish Republic Self-Defense)

Ship Risk Profile (ship inspection)

System for Restraint and Protection (Renault)

Secure Remote Passwords (protocol)

Stream Reservation Protocol (Ethernet protocol enhancement)

Schuylkill River Park (Philadelphia, PA)

Stack Resource Policy

Schizophrenia Research Program (University of Cincinnati; Cincinnati, OH)

Sucker Rod Pump

Seabird Restoration Program (National Audubon Society)

Sealift Readiness Program

Special Review Procedure (environment)

Sleep-Related Problem

Single Integrated Operational Plan (SIOP) Reconnaissance Plan (US DoD)

Scan Reflectance Profile

Sustained Readiness Program

Superior Radiant Products (Ontario, Canada)

Studieretningsprojekt (Danish high schools)

Spill Response Plan

Student Representative Program (Canada)

Ship/Submarine Recycling Program

Self-Reliance Program (various locations)

Service de La Recherche et de La Prospective (French: Research and Foresight Service; est. 2007)

Software Reuse Program

Stockpile Reliability Program (Assess reliability and service life of tactical missile stockpile)

Street Reconstruction Plan (Minnesota)

Selective Reenlistment Program

Syndicat des Résidents de Paris

Super Resin Polish (Autoglym)

Strain Range Partitioning

Socijalisticka Radnicka Partija Hrvatske (Socialist Workers Party of Croatia)

Strategic Re-Engineering Program (investment banking)

Server Relay Protocol

Silk Road Project

Strategic Reference Point

Standard Repair Procedure

Spinal Reflex Potentiation (biology)

Spares and Repair Parts

Server Router Protocol (BlackBerry)

Stacja Redukcyjno-Pomiarowa (Polish: Gas Pressure Reduction Station)

Service Request Processor

Section Roazhon Pariz

Spreading Resistance Profilometry

Sulphate Removal Plant

Space Radiation Project (NASA)

Standard Reference Point

Safeguard Readiness Posture

Server Requester Protocol

Stream Reassembly Processor

Scheduled Region Pre-Fetching

Service Request Packet

Sensor Reporting Post

Software Rapid Prototypes

Shared Resource Processor

Segment Receivers PLA (Plain Language Address)

Sub-Rate Processor

Systems Review Program

Stern Reference Point

Space Station Review Panel (NASA)

Special Repair Procedure

Savanna River Plant

SCSI (Small Computer System Interface) RDMA (Remote Direct Memory Access) Protocol

Single Rotating Propeller

Scalable Resource Protocol

Stephen Randall Photography (UK)

Switching Rate Protection (Tadiran)

Strategic Readiness Panel

Significant Relevant Point (exams)

Synchronous Reactive Programming (computer programming paradigm)