مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BF

Basic Function

تست هایی که در راه اندازی پالایشگاه های نفت و گاز انجام شده و برای آن تست شیت تکمیل می گردد.
BF
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود