مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LSP

Larchin Structural Pars

شرکت فنی مهندسی لارچین سازه پارس در زمینه تاسیسات و تجهیزات، نفت و گاز و پتروشیمی، امور مشاوره و آموزش فعالیت مینماید.
LSP
ارسال نظر

ارسال نظر