مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RTR

Racing Throttle Response

واکنش دستگیره های گاز در موتورهای مسابقه ( مربوط به شرکت موتورسازی TVS )
RTR
ارسال نظر

ارسال نظر