مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ISI

مخفف عبارت ISI

Import Substitution Industrialization
صنعتی‌سازی جایگزین واردات یکی از...
BRAC

مخفف عبارت BRAC

Bangladesh Rural Advancement Committee
کمیته پیشرفت روستایی بنگلادش (در حال...
CSP

مخفف عبارت CSP

Certificated Systems Professional
طراحی CSP دارای ۴ موضوع زیر می‌باشد:...
AWC

مخفف عبارت AWC

Association for Women in Computing
سازمان حرفه‌ای و غیرانتفاعی، متشکل از...
SQL

مخفف عبارت SQL

Structured Query Language
در مدل رابطه‌ای داده‌ها، زبان ساختارمند...