مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف EEC

European Economic Community

جامعه اقتصادی اروپا (EEC) یا بازار مشترک یک سازمان بین‌المللی ایجاد شده در توافقنامه رم در سال ۱۹۵۷ بود. هدف این اتحادیه یکپارچگی اقتصادی و بازار مشترک در میان شش عضو مؤسس شامل بلژیک، فرانسه، ایتالیا، لوکزامبورگ، هلند و آلمان غربی بود. گاهی نیز در جوامع انگلیسی زبان از این اتحادیه با نام بازار مشترک نام برده می‌شد. گاهی نیز به آن اتحادیه اروپایی گفته می‌شد، حتی پیش از آنکه این اتحادیه در سال ۱۹۹۳ رسماً به این نام تغییر نام دهد. جامعه اقتصادی اروپا رونق بسزایی به اروپای غربی در دوران جنگ سرد بخشید و آنرا به صورت یک قدرت متوسط درآورد.

اهداف اتحادیه اقتصادی اروپا که در ماده ۲ توافقنامه رم آمده‌است به این شرح است:
+ پیشرفت اقتصادی مستمر در مجموعه وسیعی شامل شش کشور
+ اعتلای سریع سطح زندگی جوامع عضو اتحادیه
EEC
ارسال نظر

ارسال نظر