مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MGE

Mobile Genetic Elements

عناصر متحرک ژنتیکی ، قطعاتی از DNA هستند که می‌توانند وارد ژنوم شده یا از آن خارج شوند. آن‌ها عبارتند از :

- رترو ترانسپوزون‌ها
- ترانسپوزون‌های DNAای
- توالی‌های الحاقی (دخولی)
- پلاسمیدها
- فاژها (باکتریوفاژها)
- اینترون‌های گروه II

باربارا مک‌کلینتوک در سال ۱۹۸۳، جایزه نوبل در پزشکی را به دلیل کشف عناصر متحرک ژنتیکی دریافت کرد.
MGE
ارسال نظر

ارسال نظر