مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TCM

Traditional Chinese Medicine

پزشکی سنتی چینی (TCM)، مجموعه‌ای از روش‌های درمانی است که در طول هزاران سال در چین به وجود آمده است. پزشکی سنتی چینی، روش‌های پزشکی سنتی ژاپن و کره را نیز در بر دارد.

دیدگاه این روش مبتنی بر این مسئله است که فرایندهای بدن انسان به هم وابسته هستند و دائماً با محیط اطراف تعامل دارند. بنابراین این روش درمانی، برای پیشگیری، مبارزه و درمان بیماری‌ها به دنبال ناهماهنگی در بدن و محیط اطراف آن می‌گردد.

همچنین این روش بر چند چارچوب فلسفی چون نظریه ژنگ‌فو و نظریهٔ یین‌ینگ (پنج عنصر بنیادی) بناشده‌است. این روش همیشه در یک ساختار علمی فعالیت نمی‌کند ولی بعضی از فعالان این روش‌ها تلاش‌هایی نموده‌اند که آن‌ها را در ساختاری از دانش پزشکی شهودی جای دهند.
TCM
ارسال نظر

ارسال نظر