مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ENT

Ear Nose and Throat

متخصص گوش حلق بینی
ENT
ارسال نظر

نظرات کاربران

سلمان جنادله در 09 اردیبهشت 1399 گفته:
اصطلاح عمل DL يعني چیست؟

ارسال نظر