مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MRV

Magnetic Resonance Venography

عبارت MRV یک نوع تصویر برداری پزشکی است که برای ترسیم رگ‌ها در بدن استفاده می‌شود.

رگ‌ها مسیرهای خونی هستند که خون را از اندام‌های بدن شما به قلب و اکسیژن را از ریه‌های شما باز می‌گرداند، بنابراین خون با اکسیژن و مواد تاثیر گذار آغشته شده و به قلب بازگردانده می‌شود.

شاید برای شما جالب باشد که بدانید این نوع تصویربرداری نیز با همان تجهیزات دستگاه MRI صورت میگیرد. دستگاه MRI که یک دستگاه بزرگ در زمینه کاری خود به شمار می رود که با میدان مغناطیسی کار می‌کند و برای این نوع تصویربرداری به کار برده می‌شود. این دستگاه از تکنیک خاص و جذابی برای این نوع تصویربرداری استفاده می‌کند.
MRV
ارسال نظر

ارسال نظر