مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CBB

College Basket Ball

ورزش بستکبال در دوره کالج
CBB
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود