مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PPR

Pinault-Printemps-Redoute

یک شرکت فرانسوی برگزاری چند ملیتی است که توسعه نمونه کارها با نام تجاری PPRدر سراسر جهان (لوکس، ورزش و شیوه زندگی و نام تجاری خرده فروشی) توزیع شده در 120 کشور جهان است
PPR
ارسال نظر

ارسال نظر