مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RHS

Ramsay Hunt Syndrome

سندرم رامسی هانت نوع دو نام بیماری است که به علت باز فعال شدن ویروس ویروس واریسلا زوستر در گانگلیون خم شده یک مجموعه سلول در عصب صورت است.
سندرم رامسی هانت نوع دو معمولاً با علایمی چون ناتوانی در حرکی هیچ‌یک از ماهیچه‌های صورت، درد در گوش، ناتوانی درک مزه در جلوی زبان، خشکی چشمان و دهان و تاول پوستی همراه می‌باشد.

نشانه های این بیماری شامل فلج عصب صورتی، درد در گوش، ناتوانی درک مزه در جلوی زبان، خشکی چشمان و دهان و تاول پوستی در زبان یا سخت‌کام همراه می‌باشد.
RHS
ارسال نظر

ارسال نظر