مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IDM

مخفف عبارت IDM

Internet Download Manager
اینترنت دانلود منیجر، نرم افزاری برای...
SDLC

مخفف عبارت SDLC

Software Development Life Cycle
چرخه حیات توسعه سیستم (SDLC) ، از چرخه...
OODLC

مخفف عبارت OODLC

Object Oriented Development Life Cycle
چرخه حیات سیستم های شی گرا در مهندسی...
IPT

مخفف عبارت IPT

Ideh Pardaz Tabriz
آی پی تی مخفف کلمه های ایده پردار تبریز...
T9

مخفف عبارت T9

Text input on 9 Keys
نوعی نرم افزار برای ورودی متن پیشگویانه...