مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف APP

Application

مخفف Application که به معنی نرم افزار یا برنامه گفته می شود.
APP
ارسال نظر

ارسال نظر