مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

OBIX

مخفف عبارت OBIX

Open Building Information Exchange
برنامه نویسی تبادل اطلاعات ساختمانی...
SMIC

مخفف عبارت SMIC

Semiconductor Manufacturing International Corporation
شرکت بین‌المللی ساخت نیمه هادی به...