مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

AR

مخفف عبارت AR

Augmented Reality
واقعیت افزوده یا مخفف آن اِی‌آر «AR» یک...
KLM

مخفف عبارت KLM

Koniklijke Luchtvaart Maatschapij
کا ال ام (KLM) بخشی از شرکت هواپیمایی...
CDU

مخفف عبارت CDU

Christlich Demokratische Union Deutschlands
اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان (CDU)...