مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LIBRIS

Library Information System

سامانه اطلاعات کتابخانه‌ای سوئد به اختصار LIBRIS یک مرکز نگهداری اطلاعات کتابخانه‌ای در سوئد، استکهلم هست که توسط کتابخانه ملی سوئد ارائه‌شده‌است که امکان جستجو در میان ۶٫۵ میلیون عنوان را به صورت مجانی می‌دهد.

برای هر کتاب یا نویسنده یک رکورد کتابداری ثبت شده‌است در سامانه اطلاعات کتابخانه‌ای هر فرد authority file دارد.
LIBRIS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود