مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ساس

مخفف عبارت ساس

سازمان اطلاعات سپاه
ساس مخفف سازمان اطلاعات سپاه پاسداران...
APQP

مخفف عبارت APQP

Advance Product Quality Planning
برای تكوین محصول استفاده می شود بیشترین...
CISAC

مخفف عبارت CISAC

Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs
کنفدراسیون بین‌المللی جامعه‌ی نویسندگان...