مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NICU

مخفف عبارت NICU

Neonatal Intensive Care Unit
NICU مخفف جمله انگلیسی «بخش مراقبت‌های...
FAC

مخفف عبارت FAC

Fast Attack Craft
شناور تندرو تهاجمی شناور تندرو تهاجمی...
PGSEZ

مخفف عبارت PGSEZ

Persian Gulf Special Economic Zone
منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس...