مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

وکجا

مخفف عبارت وکجا

وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران...
اسکودا

مخفف عبارت اسکودا

اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری
اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری...
FEMID

مخفف عبارت FEMID

Front End Module Include Duplexer
نام قطعه ای در مدار آنتن موبایل که کار...
ESP

مخفف عبارت ESP

ElectroStatic Precipitator
رسوب دهنده الکتروستاتیکی که برای کاهش...