مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TTD

مخفف عبارت TTD

Trinidad and Tobago Dollar
دلار ترینیداد و توباگو با کد ایزوی TTD،...
امکان

مخفف عبارت امکان

اتحادیه‌ی مرکزی تعاونی‌های مصرف کارگران ایران
اتحادیه ی مرکزی تعاونی‌های مصرف کارگران...