مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MAD

Moroccan Dirham

درهم یکای پول کشور مراکش است . جمع واژه درهم، دراهیم می باشد، اما در زبان های انگلیسی و فرانسوی از همان حالت مفرد آن، یعنی درهم به اضافه علامت جمع همان زبان ( انگلیسی یا فرانسوی ) استفاده می گردد . کد ایزو ۴۲۱۷ آن MAD است. هر درهم مراکش به ۱۰۰ سانتیمات تقسیم می‌شود (سانتیمات شکل جمع واژه سانتیم است) . ضرب درهم بر عهده بانک مرکزی مراکش (بانک المغربی) می باشد .
MAD
ارسال نظر

ارسال نظر