مخفف کلمه RMS


( Room Mean Square ) یک استاندارد بین المللی جهت اندازه گیری قدرت خروجی فرکانسهای تولید شده آمپلی فایر است.
RMS

بازگشت به صفحه قبل