مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ADV

Adverb

Adv مخفف واژه Adverb به معنای قید
ADV
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود