مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ASIC

مخفف عبارت ASIC

Application Specific Integrated Circuit
مدارهای مجتمع با کاربرد خاص (به اختصار...
TTL

مخفف عبارت TTL

Transistor Transistor Logic
مدارهای منطقی بر پایه دستگاه‌‌های...
PIN

مخفف عبارت PIN

Personal Identification Number
Pin عدد شناسائی فردی است. عدد حفاظتی که...
MTTR

مخفف عبارت MTTR

Mean Time To Repair
متوسط زمانی که انتظار می‌رود برای تشخیص...
GIMP

مخفف عبارت GIMP

GNU Image Manipulation Program
گیمپ برنامه دستکاری (و روتوش) تصاویر...
ADPCM

مخفف عبارت ADPCM

Adaptive Differential Pulse Code Modulation
در کشور هایی مانند ایران که گسترش شبکه...