مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CSP

مخفف عبارت CSP

Certificated Systems Professional
طراحی CSP دارای ۴ موضوع زیر می‌باشد:...
CCA

مخفف عبارت CCA

California College of the Arts
دانشگاه هنر کالیفرنیا (CCA) در سال ۱۹۰۷...